Intreaga raspundere privind continutul stirilor preluate: Facebook, presa scrisa, presa online sau audio-vizuala si prezentate aici revine exclusiv autorilor.

Stiri si evenimente locale in anul 2012


Reparatii in scoli

10 feb. 2012- Pe cand si in anul 2018? Pardon! Aproape a trecut. Poate in 2019 si in curtea proprie la Baza Sportiva si Sala de Sport ,,Prof.
Neculai Dragan". Unii brebeni au comentat acid realitatea incepand din 25.09.2018 pe Facebook: ,,Comuna Brebu", ,,Anunturi Brebu", ,,Brebu- Mereu Aproape"!

© October.05.2018- 2019 Horia Dragan. All rights reserved.