Brebu- Prahova- Romania- E.U

2020

O ultima incercare de a afla ADEVARUL despre demolarea bustului prof. Neculai Dragan !!!

- cereri trimise celor patru institutii prin email in data de 20.11.2020 si 22.11.2020-

Nemultumirile legate de  nefolosirea salii de sport si bustul distrus au aparut in reteaua Facebook inca din toamna anului 2018 !!!

Click, cititi si ganditi!

2008

 In ceea ce priveste statuia demolata exista o lege care incadreaza monumentele, statuile in doua categorii: A si B. Cea a profesorului Neculai Dragan intra in categoria B. Ce este de retinut este faptul ca exista sanctiuni drastice in cazul demolarilor abuzive sau fara acordul Ministerului Culturii.

  Sa vedem cum se va aplica Legea Nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice( cu modificarile si completarile aduse ulterior)!!!

  ,,Art. 55. - (1) Desfiinţarea neautorizată, distrugerea parţială sau totală, exproprierea fără avizul Ministerului Culturii şi Cultelor, degradarea, precum şi profanarea monumentelor istorice constituie infracţiuni şi se sancţionează conform legii."

2018

Aceasta lege, 544,  a fost adoptată de Senat în ședință din 13 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României. De-a lungul timpului a suferit modificari si adaugiri.

Pana in data de 22 decembrie 2020 numai o singura Institutie a dat un raspuns: Inspectoratul Scolar Judetean Prahova!!!

 Articolul 1 din Legea 544/12/10/2001

  Accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice, în conformitate cu Constituția României și cu documentele internaționale ratificate de Parlamentul României.

Articolul 7 din Legea 544/12/10/2001

  (1) Autoritățile și instituțiile publice au obligația să răspundă în scris la solicitarea informațiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcție de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare și de urgența solicitării. În cazul în care durata necesara pentru identificarea și difuzarea informației solicitate depășește 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiția înștiințării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.

  (2) Refuzul comunicării informațiilor solicitate se motivează și se comunica în termen de 5 zile de la primirea petițiilor.

  (3) Solicitarea și obținerea informațiilor de interes public se pot realiza, dacă sunt întrunite condițiile tehnice necesare, și în format electronic.

 


©2018- 2022 Horia Florin Dragan